Üniversite(m) Platformu

Yayınlar

Yayınlar

YÜKSEKÖĞRETİMLE İLGİLİ KİTAPLAR


 1. Çetinsaya, G. (2014) “Büyüme, kalite, Uluslararasılaşma:Türkiye Yükseköğretimi İçin Bir Yol Haritası” YÖK Yayın No: 2014/2, Ankara.
 2. Charle, C. ve Verger,J. (2005) Üniversitelerin Tarihi (çeviri):  Dost Kitabevi, Ankara.
 3. Doğramacı, İ. (2000)  Günümüzde rektör seçimi ve Atama Krizi-Türkiye’de ve Dünyada Yükseköğretim Yönetimine Bir Bakış:  Ankara, Meteksan, 
 4. Doğramacı, İ. (2007) “Türkiye’de ve Dünya’da Yükseköğretimin Yönetimi:  Ankara,  Meteksan 
 5. İnönü, E. (2002) “Üç Yüz Yıllık Gecikme-Tarih, Kültür, Bilim ve Siyaset Üzerine Konuşmalar” 2.Baskı,  Büke Yayınları, , İstanbul, 255 sayfa.
 6. Korkut, H. (2001) “Sorgulanan Yüksek Öğretim”, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 308 sayfa. 
 7. Rosovsky, H. (1990) “Üniversite-Bir Dekan Anlatıyor”  TÜBİTAK Yayınları, Çeviri, 316 sayfa. 
 8. Rowley, D.J and Sherman, H. (2001), From Strategy to Change-Implementing the Plan in Higher Education: Jossey-Brass Inc. 350p. 
 9. Tosun, H. (2004) Yükseköğretimde Mevcut Durum: Performans Değerlendirme ve Yeniden Yapılanma: Ankara Ticaret Odası, Ankara, 94 sayfa. 
 10. Tosun, H. (2006) Güncel Verilerle Üniversitelerin Performans Değerlendirmesi ve Yeniden Yapılanma Modeli: Köyçoy Yayınları Serisi: 1, Ankara, 171 sayfa.
 11. Tosun, H. (2015)  Devlet Üniversiteleri-Performans Değerlendirme Finansman Modeli ve Yeniden Yapılanma: 2. Baskı, Ankara, 373 sayfa.
 12. Tosun, H. (2016) 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Yükseköğretim Sisteminin Yeniden Yapılandırılması: Üniversitem Araştırma Yayınları Y.No: 1, Eskişehir, 120 sayfa.
 13. YÖK, (2007) “Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi” Yükseköğretim Kurulu, Ankara.
 14. YÖK, (2011) Uluslararası Yükseköğretim Kongresi:Yeni Yönelişler ve Sorunlar” Bildiriler Kitabı, İstanbul.
 15. oecdreport- June 2013