Üniversite(m) Platformu

Hakkımızda

Hakkımızda

Bugün gelişmiş ülkelerdeki üniversiteler; klasik eğitim-öğretim hizmetlerini yürüten kurumlar olmaktan ziyade, sanayi ile bütünleşmiş ve bilgi üreten “araştırma üniversiteleri” şekline dönüşmüş veya bu dönüşümünü tamamlamaya çalışan kurumlar halindedir.  Gelişmiş ülkelerde, özellikle Kuzey Amerika Üniversitelerinde devlet desteklerinin, büyük oranda üretken bir anlayışla Araştırma-Geliştirme (AR-GE) projelerine dönük olduğu bilinmektedir. Ancak şu gerçek önemle belirtilmelidir ki; çağımızda farklı işlevlerle yüklenen üniversiteler, bir şirket gibi yönetilmemelidir. Aynı zamanda çağımız üniversitesi her isteyenin her konuda araştırma yapacağı bir kurum olmaktan da çıkmıştır. Özetle yükseköğretim kurumları, bazı dengelerin mutlak surette korunarak, yükselen değerlere bağlı kalınarak, bilgi üretilerek ve üretilen bilginin transfer edilmesi sağlanarak yönetilmelidir.

Ülkemizde gelişmiş ülke standardında yükseköğretim kurumlarına sahip olmak, bir hedef olmalıdır.  Mevcut yapı, devlet ve millet için zararlı olabilecek akımları beslemektedir. Ayrıca Hükümet son 10 yıl içinde kaynakları dört kattan fazla artırmasına rağmen, öğretim kalitesi düşmüş, öğretim yapısı dengesizleşmiş ve başarısız bir yönetim yaşanmıştır. Bunun için mutlak surette yükseköğretim sistemimizde yapısal değişiklere ihtiyaç vardır. 

 

Ülkemiz; 15 Temmuz 2016 tarihinde hiçbir demokratik ülkede görülemeyecek kanlı bir darbe teşebbüsüne maruz kalmıştır. Bu menfur darbe girişimi, hepimizi üzmüş olmasına rağmen, yıllardır söylenen ancak bir türlü çözüme ulaştırılamayan temel sorunların çözümüne daha rasyonel bir anlayışla yaklaşma ve yönetenlerin daha mesuliyetli davranma ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.  Ülke yükseköğretimi için de bu çerçevede yeni fırsatlar ortaya çıkmıştır. Bu önemli fırsatın değerlendirilebilmesi için her entelektüel kendi üstüne düşen görevi yapmalıdır.

 

Üniversite çalışanları olarak bizler, yeni gelişen duruma katkı sağlamak amacıyla üniversite sorunlarının tartışıldığı, gelişmiş dünyadaki örneklerin değerlendirildiği, toplumu gelecekte yönetecek genç insanlara entelektüel bir kültür ortamı sağlamak amacıyla UNİVERSİTE (M) adı altında bir platform oluşturmaya çalışıyoruz. Bu platforma destek koyan akademisyenler olarak adaletli, ilkeli ve ahlaklı davranmayı prensip ediniyoruz, güzel, doğru ve iyi işleri yapmayı hedefliyoruz. Bizler; değişime inanıyor ve çağımızı insanlık tarihi gelişim sürecinde değerlendiriyor, tüm insanlığın onurlu bir yaşamı hak ettiğine inanıyor, ülkemizde gelişmiş dünya standardında bir yükseköğretim sisteminin oluşması için gayret sarf ediyoruz.

 

Hayırlı olması dileğiyle.